Blog

www.munzarova.com/blog.html

Sokratova zkouška

Jednoho dne, na vrcholu kopce, potkal muž filosofa Sokrata a povídá: „Jestlipak víš, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém příteli?“ „Počkej chvilku,“ odpověděl Sokrates. „Než mi cokoliv řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít.“ „Tří sít?“ „Přesně tak,“ pokračoval Sokrates.

Cesta

„Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš. První síto se jmenuje pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je pravda?“ „Ne,“ odpověděl muž, „vlastně jsem to jenom slyšel a….“ „Dobře,“ řekl Sokrates. „Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo není.


„Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho.“
 ~ Buddha

 

Teď vyzkoušejme druhé síto. Toto síto se jmenuje dobro. Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého?“ „Ne, naopak…“ „Takže,“ pokračoval Sokrates, „chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda. Hmm, ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno síto. Jmenuje se užitečnost. Bude mi to, co mi chceš o mém příteli říci, užitečné?“ „No, ani moc ne.“ „Dobrá,“ uzavřel Sokrates, „takže to, co mi chceš říct,není ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani pro mne užitečné. Tak proč by si mi to měl vyprávět?“

 

1.7.2015

 

Život je dobrodružná cesta

Cesta k vytouženému cíli je dobrodružství, i když se může někdy zdát těžká a nemožná. Pokud se však zaměříme pouze na samotný cíl, možnosti, které v tuto chvíli máme, nám mohou unikat.
Cesta je důležitější než samotný cíl.

 

Pokud jdeme na cestě s otevřenou myslí a žijeme přítomným okamžikem, náš cíl může být mnohem lepší, než si jen naše mysl mohla představit.

1.3.2015

 

 

Cesta k osobní svobodě

Mnoho lidí řeší, co si o nich myslí a říkají druzí lidé a mají tendenci se kvůli tomu dokonce i trápit!
Žijí, aby se někomu zalíbili, aby je měli rádi, aby byli oblíbení ve svém kolektivu, aby byli prostě dost dobří. To má za následek, že nevědí,kdo jsou oni sami. Neuvědomují si, že nežijí svůj život, ale život podle někoho jiného.
Osvobozením je uvědomit si, že to co si o mě myslí a říkají druzí lidé není má věc. Je to pouze jejich pohled, který se mnou nemá nic společného.

 

Kdo nás vede k tomu, že si bereme vše osobně a nežijeme své životy?

1.3.2015

 

 

Perfekcionismus aneb sám sobě nejhorším nepřítelem. Pohltilo vás koučování natolik, že si svá novoroční předsevzetí definujete jako SMART?

Perfekcionismus podle mě postrádá lidskost. Je zaměřen pouze na výkon. Je tu absence jakékoli emoce. Já si Novoroční předsevzetí nedávám, je to pouze dočasný tlak, který po skončení přináší frustraci z pocitu selhání. Dělám vše nejlépe jak v tu danou chvíli dovedu. Neanalyzuji sebe či své klienty ve smyslu tohle mohlo být lepší...Nemohlo! Dokonalost vnímám v každém a ve všem. Základem pro mou práci je pokora, lidskost a umět s otevřeným srdcem naslouchat. 
Jde tu přeci o klienta a ne o mé Ego. Při své práci jsem jen prostředník. <

12.1.2015

 

 

Facebook
Google+
Linkedin
Skype
Email